Co nabízíme?

- Zemní a výkopové práce

- Nakládání, rozhrnování, převoz materiálu

- Výkopy a pokládka inženýrských sítí

- Výkopy základů a sklepů RD

- Výkopy bazénů, jezírek

- Výkopy, zajištění a usazení jímek a čističek

- Terénní úpravy a modelace zahrad

- Vystavění studní (vrtů) či kanalizačních šachet

- Bourací práce, demolice budov, včetně jejich vyklizení

- Čištění zanedbaných pozemků, likvidace        pařezů, řezání motorovou pilou

- Odvodnění pozemků pomocí drenáží, izolace

- RD od vlhka pomocí drenáží a nopové folie

- Veškeré přípravné práce pro stavby

- Kompletní realizace kanalizačních přípojek

- Výkopy pro inženýrské sítě (voda, plyn, - kanazlizace, atd.)

- Výkopy pro základy, bazény, jímky, sklepy, zahradní jezírka, atd.

- Drenáže proti vlhkosti základů domů a odvodnění pozemků

- Dokončovací terénní práce na stavbách, pozemcích i svahovitých terénů

- Odvoz - dovoz zeminy, písků, štěrků, suti, možnost přistavení kontejneru

- Frézování pařezů

- Údržba zeleně

- Sekání travních ploch

- Kácení a prořezy stromů

- Likvidace pařezů

- Úprava zahrad a parků

  Likvidace pařezů se provádí pomocí pařezové frézy, která pařez doslova rozemele na kusy. Po frézování zůstane jen hromada rozdrcené dřevní hmoty.

 

Proč pařezy odstraňovat?

  Zabránění úrazů, nehod a škod na strojích (školy, školky, hřiště, veřejná prostranství, zahrady, parky, areály, silnice, cyklostezky, ZOO, hřbitovy) Zamezení šíření dřevokazných hub Usnadnění sekání trávy (zprůchodnění terénu, estetičnost).

Frézování parezu

  • Facebook

© 2020 by Stepan Bucher. Proudly created with Wix.com

  • Facebook