Co nabízíme?

- Zemní a výkopové práce

- Nakládání, rozhrnování, převoz materiálu

- Výkopy a pokládka inženýrských sítí

- Výkopy základů a sklepů RD

- Výkopy bazénů, jezírek

- Výkopy, zajištění a usazení jímek a čističek

- Terénní úpravy a modelace zahrad

- Vystavění studní (vrtů) či kanalizačních šachet

- Bourací práce, demolice budov, včetně jejich vyklizení

- Čištění zanedbaných pozemků, likvidace        pařezů, řezání motorovou pilou

- Odvodnění pozemků pomocí drenáží, izolace

- RD od vlhka pomocí drenáží a nopové folie

- Veškeré přípravné práce pro stavby

- Kompletní realizace kanalizačních přípojek

- Výkopy pro inženýrské sítě (voda, plyn, - kanazlizace, atd.)

- Výkopy pro základy, bazény, jímky, sklepy, zahradní jezírka, atd.

- Drenáže proti vlhkosti základů domů a odvodnění pozemků

- Dokončovací terénní práce na stavbách, pozemcích i svahovitých terénů

- Odvoz - dovoz zeminy, písků, štěrků, suti, možnost přistavení kontejneru

- Frézování pařezů

- Údržba zeleně

- Sekání travních ploch

- Kácení a prořezy stromů

- Likvidace pařezů

- Úprava zahrad a parků

  Likvidace pařezů se provádí pomocí pařezové frézy, která pařez doslova rozemele na kusy. Po frézování zůstane jen hromada rozdrcené dřevní hmoty.

 

Proč pařezy odstraňovat?

  Zabránění úrazů, nehod a škod na strojích (školy, školky, hřiště, veřejná prostranství, zahrady, parky, areály, silnice, cyklostezky, ZOO, hřbitovy) Zamezení šíření dřevokazných hub Usnadnění sekání trávy (zprůchodnění terénu, estetičnost).

Frézování parezu

New Project (22).png
Frézování pařezů
Sekání trávy